Longontsteking bij de Ierse Wolfshond

Longontsteking bij Ierse Wolfshonden.

Belangrijke informatie voor dierenartsen

 

Longontsteking vertoont geen specifieke symptomen. In veel gevallen overlijdt de hond omdat de symptomen niet op tijd onderkend worden. Een ander probleem dat zich voordoet, is dat de standaardbehandeling waarschijnlijk niet voldoende is om de hond te redden, of om herhaling te voorkomen.

Dat  Ierse Wolfshonden vatbaar zijn voor longontsteking is al tientallen jaren een bekend feit in de fokkerswereld. Dat het aantal gevallen van longontsteking zo relatief laag is, komt waarschijnlijk door het feit dat noch de eigenaar, noch de dierenarts dit ziektebeeld nog niet heeft gezien bij dit ras.

Informatie betreffende herkennen van longontsteking en bevindingen over de behandeling is vele jaren  gedeeld met fokkers en eigenaren. Veel dierenartsen hebben echter te maken gehad met aspecifieke symptomen, maar niet met de aandoening, tenzij ze ervaren fokkers en eigenaren in hun praktijk hebben.

 

Problemen voor de dierenarts TIJD

Als uw cliënt een ervaren eigenaar/fokker is, bestaat een grote kans dat de symptomen herkend worden. De vraag is of u de eigenaar/fokker wil geloven, ondanks het feit dat de hond misschien niet de typische symptomen laat zien.

Gevaarlijk uitstel van behandeling treedt op wanneer:

1. de eigenaar onervaren is en de symptomen niet snel genoeg heeft herkend. De hond is enige dagen ziek en al in een kritiek stadium.

2. de symptomen zijn atypisch. Dierenartsen zullen de symptomen niet herkennen tenzij ze al eerder een dergelijk ziektebeeld hebben gezien. Behandeling wordt gestart voor een andere afwijking, waarbij kostbare tijd verloren gaat. Er zijn gevallen bekend waarbij longontsteking werd behandeld als hartprobleem.

Symptomen De symptomen doen zich plotseling voor, zonder duidelijke oorzaak.

De hond haalt moeizaam adem, maar vertoont geen verstopping/opeenhoping in de longen.

Het  hoofd is neerwaarts gericht en voorwaarts gestrekt, zowel in stand als liggend. De nek is uitgestrekt om de luchtwegen zoveel mogelijk uit te zetten.

De hond zal niet graag op zijn zij liggen of er niet toe in staat zijn.

De hond kan wel of niet hoesten.

De temperatuur kan erg hoog zijn, maar dit is niet altijd het geval en kan erg misleidend zijn. Er zijn gevallen bekend van longontsteking veroorzaakt door een longworminfectie.

Röntgenfoto’s Op een röntgenfoto lijken de longen vaak schoon te zijn. Uit onderzoeken van casussen blijkt dat longcongestie pas na 5 dagen of meer gezien wordt, nadat bovengenoemde symptomen zijn opgetreden. Maar er kunnen ook niet ernstige veranderingen te zien zijn met een toch slechte patiënt. Tegen die tijd is de hond ernstig ziek en overlijdt. In gevallen waarbij op de röntgenfoto een ernstige opeenhoping/verstopping wordt gezien, wordt de hond verwezen naar een specialistische praktijk voor een intensievere behandeling, zoals een longspoeling.
Röntgenfoto’s Op een röntgenfoto lijken de longen vaak schoon te zijn. Uit onderzoeken van casussen blijkt dat longcongestie pas na 5 dagen of meer gezien wordt, nadat bovengenoemde symptomen zijn opgetreden. Maar er kunnen ook niet ernstige veranderingen te zien zijn met een toch slechte patiënt. Tegen die tijd is de hond ernstig ziek en overlijdt. In gevallen waarbij op de röntgenfoto een ernstige opeenhoping/verstopping wordt gezien, wordt de hond verwezen naar een specialistische praktijk voor een intensievere behandeling, zoals een longspoeling.
Behandeling De ernst van de situatie vraagt om een adequate behandeling met antibiotica. Zo snel mogelijk Baytril (in Nederland is Baytril verboden zonder kweeek vooraf) en Antirobe (is in Nederland een capsule. Nederlandse dierenartsen beschikken over Clindoral, een tablet en een andere merknaam) intraveneus en ontstekingsremmers. Antibiotica in tabletvorm werken niet snel genoeg. De behandeling moet zeker 6 weken worden volgehouden, omdat anders de kans op een recidief groot is.
Kritische timing Als er geen duidelijk zichtbare verbetering is binnen 24/36 uur dan verslechtert de situatie. De longen lopen vol en het risico van overlijden is groot. Op dit punt moet een behandeling worden ingezet die bewezen effect heeft op longontsteking en eventuele recidieven. Dat moet sowieso, niet na 24-36 uur! Een hond die eerder longontsteking had, heeft een grotere kans om opnieuw longontsteking te ontwikkelen.
Excenel als behandeling Excenel in een dagelijkse dosering van 4.5 ml subcutaan in combinatie met Antirobe is de tot nu toe meest succesvolle behandeling bij Wolfshonden met een longontsteking. Dit is de enige cephalosporin medicatie die bij onderzoek, gebaseerd op de ervaringen van fokkers/eigenaren en hun dierenartsen, succesvol is gebleken.

Excenel is een 3e generatie cephalosporin dat gebruikt wordt bij problemen van de ademhaling, maar mag niet worden toegepast in de UK en Nederland. Excenel is geregistreerd voor varkens en runderen. Gezelschapsdierenartsen praktijken zullen het misschien niet hebben.Er kan wel een toestemmingsformulier worden ondertekend. Gebruik maken van een ander 3e generatie cephalosporin, bijvoorbeeld Convenia, heeft geen succes. Maar is dan ook geen medicatie voor luchtwegproblemen.

Hoewel we begrijpen dat dierenartsen weigeren om een niet geregistreerd medicijn toe te passen, laat de ernst van de situatie niet toe dat we gaan experimenteren met alternatieven. We zijn ervan overtuigd dat een Wolfshond niet hoeft dood te gaan, zonder dat we alles in het werk hebben gesteld om de hond te redden.

Behandeltijd Het is zeer belangrijk dat de behandeling minimaal 6 weken wordt gegeven na het stellen van de diagnose.
Veilig gebruik van Excenel Tot nu toe zijn er geen negatieve bijwerkingen gevonden bij gebruik van Excenel. Helaas zijn er wel bijwerkingen bij gebruik van hogere doses en bij gebruik bij meer dan 14 dagen! Er zijn geen gegevens over gebruik bij honden voor de fok en drachtige teven, dat maakt het een groot risico voor fokkers, omdat de effecten niet bekend zijn..In Amerika is Excenel geregistreerd als Naxcel. Meer informatie is te vinden op de website van Pfizer, de fabrikant. Naxcel is toegestaan voor honden.
Herkennen van longontsteking -plotseling begin

-moeilijkheden met ademhalen

-hoofd neerwaarts en naar voren gestrekt, nek uitgestrekt om zoveel mogelijk lucht te krijgen

-hond wil niet of kan niet op zijn zij liggen

-temperatuur kan hoog zijn, maar een normale temperatuur sluit longontsteking niet uit

-longen lijken schoon te zijn op een röntgenfoto

-longontsteking na een longworminfectie

Behandeling -zelfs al is er twijfel, start direct met antibiotica. Bespreking volgt later wel.

-de meeste dierenartsen zullen antibiotica intraveneus geven, snel en in hoge dosering

-extra vocht toediening intraveneus moet overwogen worden, maar voorzichtigheid is geboden als de hond een hartprobleem heeft.

-Excenel is het medicijn dat wordt aanbevolen door Wolfshond eigenaren/fokkers in de UK die ervaring hebben met longontsteking

-andere medicatie die gebruikt wordt: Ceporex, Baytril in combinatie met Antirobe, Cefuroxime, Zithromax, Marbofloxacin en Trimethoprim sulfa. Excenel geeft een betere bescherming tegen een recidief.

-de behandeling dient tenminste 6 weken te worden voortgezet

-stomen en loskloppen kan de opeenhoping in de longen sneller doen oplossen

-als uw Wolfshond al eerder longontsteking had, is de kans op een recidief groter

Voor de dierenarts Bespreek met uw dierenarts zijn visie op de behandeling van longontsteking. Uw dierenarts zal starten met de standaardbehandeling met intraveneus Baytrill en Antirobe tabletten. Als er geen verbetering optreedt binnen 24 tot 36 uur dan adviseren wij dierenartsen dringend om over te gaan op Excenel behandeling.

 

 

 

Opmerking over de dosering:

Bevindingen  hebben geleerd dat Excenel, in doses van 4,5 ml intraveneus elke 24 uur, vaak gecombineerd met Antirobe, het beste resultaat geeft. De behandeling kan variëren van 5 dagen tot 6 weken, afhankelijk van de ernst van de infectie. Het is van belang om met uw dierenarts te overleggen of Excenel voorhanden is in de praktijk.

 

Ierse Wolfshonden zijn uniek in de symptomen van longontsteking. Ze kunnen een normale temperatuur hebben, hun longen lijken enige dagen schoon te zijn op een röntgenfoto nadat de hond symptomen heeft die wijzen op een aandoening.

 

Er zijn talrijke gevallen bekend van longontsteking die gediagnosticeerd werd als een hartprobleem. Als uw Wolfshond schone longen heeft, geen verhoogde temperatuur heeft, maar wel atrium fibrilleren, dan zullen dierenartsen geneigd zijn om de ademhalingsproblemen te wijten aan een hartprobleem. Zij zullen dan het hartprobleem behandelen en niet de longontsteking.

 

Advies volgens formularium hond 2015:

BRONCHITIS / (BRONCHO)PNEUMONIE

Kennelhoest-complex

Bronchitis/bronchopneumonie kan op zichzelf voorkomen en bij het kennelhoest-complex. Vanwege de specifieke bacteriespecies in geval van kennelhoest, is er voor deze indicatie een apart antibioticumadvies opgesteld.

Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van virussen en bacteriën.

De niet-virale veroorzakers van het kennelhoest-complex:

Bordetella bronchiseptica en Mycoplasma spp.

 

Bij ongecompliceerde kennelhoest zijn antibiotica in principe niet geïndiceerd.

Bij een eventueel optredende bronchitis/(broncho)pneumonie kan antibioticum geïndiceerd zijn.

advies: systemisch

Eerst keus doxycycline1

Tweede keus –

Derde keus fluoroquinolonen2

N.B.

  1. Doxycycline is geschikt omdat het werkzaam is tegen beide genoemde kiemen en goed in de luchtwegen doordringt. Doxycycline is echter niet geregistreerd voor luchtweginfecties veroorzaakt door Mycoplasma spp. maar mag op basis van de cascaderegeling worden toegepast.
  2. Indien doxycycline niet gegeven kan worden, zijn van de derde keuze antibiotica alleen de fluoroquinolonen werkzaam tegen genoemde kiemen.