Lidmaatschap / advertentietarieven

Informatie lidmaatschap

Als lid van de Ierdie bent ontvangt u het Clubblad 5 maal per jaar. (ISSN: 1879-6990)

Contributie Ierdie
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar

Binnenlands lid € 40,-
Gezinslid € 10,-
Buitenlands lid € 50,-

Advertentietarieven Ierdie 2015

Fokkers Overige adverteerders Eenmalige advertentie
1 pagina € 164,- € 250,- € 150,-
1/2 pagina € 82,- € 140,- € 75,-
1/4 pagina € 41,- € 75,- € 45,-

Meer informatie over het lidmaatschap

Jon Jansen

Mobiel +31 (0) 643498894

E-mail : penningmeester@ierdie.net

of een advertentie plaatsen?
Margreet Bussemaker
Tel : +31 (0)6 53965995
E-mail :  secretaris@ierdie.net