Functies

 Voorzitter, gezondheid, fokkerij
Gosewien van Klaarbergen
Mobiel: +31 (0)6 1311 5420
 
Vice-voorzitter, secretaris, pupinfo en opvang
Margreet Bussemaker
Telefoon: +31 (0)33 461 8018
Pupinfo, advertenties
Opvang/herplaatsing
Vertegenwoordiger namens de Ierdie: secretaris rasgroep 10
Deelnemer commissie fokkerij en gezondheid Raad van Beheer
Penningmeester, ledenadministratie
Barbara Willemse
Mobiel: +31 (0)6 5105 5671
Ledenadministratie
Bestuurslid, website
Jon Jansen,
Telefoon: +31 (0)544 487 827
E-mail: webmaster@ierdie.net

Vertegenwoordiger namens de Ierdie:
Bestuurslid EIWC
Voorzitter rasgroep 10

 
Evenementen
Sanne Bosman
Mobiel:

E-mail: evenementen@ierdie.net

Evenementen
Wandelingen
Workshops

Advertentieacquisitie
Margreet Bussemaker
Telefoon: +31 (0) 8692757
 
 
Ierdie Clubblad
Redactie:
Barbara Willemse
Telefoon: +31 (0)6 5105 5671
Webmaster
Jon Jansen

 
Erelid
Tob Swelheim