Functies

 Voorzitter, gezondheid, fokkerij
Gosewien van Klaarbergen
Mobiel: +31 (0)6 1311 5420
 
Vice-voorzitter, secretaris, pupinfo en opvang
Margreet Bussemaker
Telefoon: +31 (0)6 53965995
Pupinfo, advertenties
Opvang/herplaatsing
Vertegenwoordiger namens de Ierdie:
secretaris rasgroep 10
Deelnemer commissie fokkerij en gezondheid Raad van Beheer
Penningmeester, ledenadministratie
Jon Jansen
Mobiel: +31 0643498894
Ledenadministratie
Website
Jon Jansen,
Telefoon: +31 (0)544 487 827
E-mail: webmaster@ierdie.net

Vertegenwoordiger namens de Ierdie:
Bestuurslid EIWC
Bestuurslid rasgroep 10

 
Evenementen
Vacant
Mobiel:

E-mail: evenementen@ierdie.net

Evenementen
Wandelingen
Workshops

Advertentieacquisitie
Margreet Bussemaker
Telefoon: +31 (0)6 53965995
 
 
Ierdie Clubblad
Gosewien van Klaarbergen
Telefoon: +31(0)613115420
 
 
Erelid
Tob Swelheim